nova pravila juda

Spremenjena judo pravila za obdobje 2013-2016

Mednarodna judo zveza (IJF) je za obdobje 2013-2016 izdala nove usmeritve in pravila, katerih namen je dodatno povečati atraktivnost juda do naslednjih olimpijskih iger. Novi sveženj pravil je bil že sprejet in na mednarodnih turnirjih se bo poskusno  začel upoštevati na tekmovanju Judo Grand Slam Paris 2013 (9. in 10. februar 2013). Pravila so bila določena glede na opazovanja tekmovanj v zadnjem olimpijskem obdobju. Z uveljavitvijo teh pravil želi IJF predvsem povečati atraktivnost juda tudi za nestrokovno javnost in s tem širiti prepoznavnost in ugled našega športa.

V nadaljevanju je predstavljen povzetek prenovljenih pravil:

Splošna pravila:

Tehtanje

Teža tekmovalcev se bo preverjala že en dan pred tekmovanjem ob 19:00. Teža se bo še enkrat kontrolirala na dan tekmovanja z namenom, da se preuči učinek tega pravila na dejanske teže tekmovalcev v posameznih kategorijah v času, ki ga prebijejo na blazinah.

Nacionalna sestava na svetovnih in kontinentalnih prvenstvih

Iz vsake nacionalne zveze bo lahko vse skupaj na prvenstvu nastopilo po 9 moških in 9 ženskih tekmovalcev. Iz vsake države bosta lahko v enaki kategoriji nastopila po največ 2 tekmovalca, to velja tako za moško kot tudi za žensko konkurenco. Enako pravilo velja tudi za kadete in mladince.

Kadeti (U-18)

Tekmovalci se bodo v starostni skupini kadetov borili 3 leta. Kansetsu-Waza (vzvodi) so pri kadetih dovoljeni.

Mladinci (U-21)

Podobno kot pri kadetih, bo starostna skupina mladincev prav tako trajala 3 leta.

Tatami

Na velikih tekmovanjih mora borilni prostor biti velik 10 x 10 m, z najmanj 4 m varnostnega območja.

Velika tekmovanja

Letno lahko posamezna nacionalna judo zveza organizira le en dogodek, ki se točkuje za IJF rangirno listo. Izjeme so svetovno prvenstvo, svetovni pokal in kontinentalna prvenstva.

Denarne kazni za nacionalne zveze

Organizatorji tekmovanj ne smejo kaznovati nacionalnih zvez, ker le te denarja za organizatorja niso predhodno nakazale. Vsaka zveza lahko denarne obveznosti do organizatorja poravna v gotovini ob prihodu na tekmovanje, mora pa pravočasno in jasno javiti število tekmovalcev, preden se izteče rok prijave.

Enotni IJF tekmovalni sistem

Četrt finale (zadnjih osem) repasaž za vsako IJF tekmovanje.

Sodniška pravila:

Sodniki

Na vsakem borilnem prostoru bo le en sodnik (do zdaj trije), eden pa za video-mizo.

Tehnične usmeritve

Pri dosojanju ippona se mora upoštevati le tehnike, ki resnično »položijo ukeja na hrbet«.

Pristanek v »most« pozicijo

Vse situacije, ko uke pristane v »most« (namesto na hrbet) se bodo ocenjevale, kot da je uke padel na hrbet – torej z ipponom.

Kazni

Med borbo bo sodnik lahko dosodil trikrat shido in četrtič hansoku-make (tri opozorila in diskvalifikacija). Shido ne prinese nobene točke nasprotniku, tekmovalec lahko točke doseže le s svojimi tehničnimi akcijami. Če je na koncu borbe rezultat izenačen, zmaga tekmovalec, ki je manjkrat prejel shido. Če se boj nadaljuje za zlato točko, izgubi prvi tekmovalec, ki prejme shido oziroma zmaga tisti, ki prvi dobi točke s svojo izvedeno tehniko.

Shido

Tekmovalec dobi shido:

  • če trga gard z obema rokama,
  • če križnemu gardu, enostranskemu gardu ali prijemu za pas ne sledi takojšnji napad,
  • striktno se kaznuje napadalce, ki se izmikajo kumikati in ne pustijo, da ga nasprotnik prime za kimono,
  • (medvedji) objem nasprotnika za izvajanje tehnike.

Hanosku-make

Z direktno diskvalifikacijo (hansoku-make) se kaznuje vsak napad ali obramba z eno ali obema rokama pod nasprotnikovim pasom pri tachi-wazi.

Osaekomi, kansetsu-waza in shime-waza

Se nadaljujejo tudi zunaj borilnega prostora, če se je akcija začela znotraj borilnega prostora. Če osaekomi traja 10 sekund, se dosodi yuko, če traja 15 sekund, se dosodi waazari in če traja 20 sekund, se dosodi ippon.

Priklon

Ko tekmovalca stopita na borilni prostor, se istočasno priklonita drug drugemu. Tekmovalca, se ne smeta rokovati na noben način pred začetkom borbe.

Trajanje borbe

Borba za zlato točko nima več časovne omejitve, Hantei je ukinjen.

 

Vir je IJF, kjer so tudi natančnejše obrazložitve v angleščini.